Ερευνητικό έργο

Μέσα από τη διαρκή αναζήτηση της γνώσης αναβλύζουν οι καλύτερες θεραπευτικές στρατηγικές.

Το ερευνητικό έργο αντιστοιχεί στην ομαδοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και στην παραγωγή νέας γνώσης

Η άσκηση της ιατρικής είναι συνυφασμένη με τη διαρκή αναζήτηση της πληροφορίας. Τη διαρκή αναζήτηση της νέας και αποτελεσματικότερης θεραπείας. Αυτή η γνώση αποκτάται με τη διαρκή επιμόρφωση. Προϊόν της διαρκούς επιμόρφωσης είναι και η παραγωγή νέας γνώσης με το ερευνητικό έργο. Παράλληλα καταβάλεται προσπάθεια ώστε η νέα γνώση να μετουσιωθεί σε πρακτική εφαρμογή. Αυτό οδηγεί στην επινόηση νέων και αποτελεσματικότερων θεραπειών.

Η αγγειακή ασβεστοποίηση στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Πατήστε σε αυτό το σύνδεσμο για να έχετε ολόκληρη τη δημοσίευση σχετικά με την αγγειακή ασβεστοποίηση.

 Η αγγειακή ασβεστοποίηση και η ασβεστοποίηση των μαλακών μορίων παρατηρείται με αυξημένη συχνότητα στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. Δεν είναι παθητική διαδικασία εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου και φωσφόρου. Είναι ενεργητική διαδικασία διαταραχής του μεταβολισμού των κυττάρων. Εντοπίζεται κυρίως στο μέσο χιτώνα των αρτηριών και προκαλεί αρτηριοσκλήρυνση. Περιγράφονται οι μηχανισμοί που ευνοούν ή αναστέλλουν την αγγειακή ασβεστοποίηση παράλληλα με τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν.

Μελέτη της βάσης δεδομένων των μεταλλάξεων του γονιδίου p53

Πατήστε πάνω σε αυτό το σύνδεσμο για να έχετε το πλήρες κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας σχετικά με την ανάλυση βάσεων δεδομένων γονιδίου p53.

 Οι βάσεις δεδομένων των μεταλλάξεων μπορούν να δώσουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση μετάλλαξης – νόσου. Μπορούμε να προβλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια την εμφάνιση συγκεκριμένης νόσου γνωρίζοντας την μετάλλαξη στο γενετικό υλικό. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται διεξοδικά όλοι οι τρόποι που μπορούσαν να αναλυθούν τα δεδομένα των μεταλλάξεων του γονιδίου p53. Το γονίδιο αυτό είναι υπεύθυνο για την ακεραιότητα του γενετικού μας υλικού.

Applications of gene therapy for the treatment of cancer

APPLICATIONS OF GENE THERAPY FOR THE TREATMENT OF CANCER Anastasios Kyventidis, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε όλο το άρθρο

Βρισκόμαστε στο 2003 και η μελέτη του γονιδιώματος είναι ρουτίνα με τη μέθοδο της PCR. Αναδύονται συνεχώς νέες τεχνικές παρέμβασης στο γονιδίωμα του ανθρώπου. Στόχος των παρεμβάσεων είναι και η εύρεση θεραπείας για τα κακοήθη νεοπλάσματα. Η ανασκόπηση είναι γραμμένη στα αγγλικά και συνοψίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι εκείνη τη χρονιά.

Παραγωγή ινσουλίνης από μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος

Πατήστε σε αυτό το σύνδεσμο για να έχετε το πλήρες κείμενο της GRI-2017-20497 διδακτορικής διατριβής.

Τα μονοκύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε αποτελεσματικά ινσουλινο-παραγωγά κύτταρα, με την ταυτόχρονη παρουσία λεμφοκυττάρων και αιμοπεταλίων. Αυτό αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι τα μονοκύτταρα πιθανόν να αποτελέσουν μία πηγή πολυδύναμων κυττάρων, που θα μπορούν να αναγεννήσουν τα παγκρεατικά βήτα κύτταρα στους ανθρώπους.

 

 

Οξεία σκωληκοειδίτιδα, σύγκριση κλινικών και παθολογοανατομικών ευρημάτων

Οξεία σκωληκοειδίτιδα Αναστάσιος Κυβεντίδης

Ο κοιλιακός πόνος είναι πιθανό να υποκρύπτει οξεία σκωληκοειδίτιδα. η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης του τελικού ειλεού είναι συχνή αιτία χειρουργικής επέμβασης. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται μετά το χειρουργείο. Η εξέταση του παθολογοανατόμου επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Πόσο ευαίσθητα είναι τα κλινικά κριτήρια των χειρουργών και πόσες φορές είναι σωστή η διάγνωσή τους; Αυτή την ερώτηση απαντά η παρούσα εργασία.

Ψευδοόγκος εγκεφάλου - pseudotumor cerebri

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Αναστάσιος Κυβεντίδης

Ο όρος “ψευδοόγκος εγκεφάλου” αναφέρεται σε αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης στις μήνιγγες και μέσα στον εγκέφαλο. Η αύξηση αυτή δεν προκαλείται από κάποιο όγκο. Προκαλείται από διαταραχή στους διαύλους ύδατος του εγκεφάλου που ονομάζονται aquaporins (ακουαπορίνες). Συζητώνται οι νόσοι που προκαλούν διαταραχή στις ακουαπορίνες και οι πιθανές θεραπευτικές επιλογές.

Πρακτικές εφαρμογές του ερευνητικού έργου

Η μετατροπή των μονοκυττάρων του περιφερικού αίματος σε βλαστικά κύτταρα

Με απλές μεθόδους καλλλιέργειας μονοκυττάρων είναι εφικτό να τα μετατρέψουμε σε πολυδύναμα κύτταρα, τα οποία μπορούν να διορθώσουν ιστικές βλάβες στο σώμα μας.

Καλλιέργεια των μονοκυττάρων

Τα μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος καλλιεργήθηκαν για μέγιστη διάρκεια δεκατεσσάρων ημερών. Τα μονοκύτταρα διεγέρθηκαν με αυξητικούς παράγοντες και λιραγλουτίδη στις περισσότερες καλλιέργειες. Οι αυξητικοί παράγοντες είναι: 1) ο παράγοντας που διεγείρει τη δημιουργία μονοκυτταρικών αποικιών, 2) η ιντερλευκίνη-3, ο αυξητικός παράγοντας των ηπατοκυττάρων και 4) ο αυξητικός παράγοντας της επιδερμίδας. Την πρώτη, έβδομη και δέκατη τέταρτη μέρα μετρήθηκε η ινσουλίνη στο υπερκείμενο των καλλιεργειών με τη μέθοδο της ανοσοπροσρόφησης ELISA. Η κυτταρική μορφολογία αναλύθηκε με τη χρήση οπτικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.

Η μέθοδος είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Τα μονοκύτταρα μπορούν να αποκτήσουν μορφολογικά χαρακτηριστικά των πολυδύναμων κυττάρων, όταν καλλιεργηθούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες in vitro. Τα διαφοροποιημένα μονοκύτταρα μπορούν να συνθέσουν και να εκκρίνουν ινσουλίνη.

Η εφεύρεση περιγράφει μεθόδους μετατροπής-διαφοροποίησης των μονοκυττάρων σε βλαστικά κύτταρα in vitro. Τα μονοκύτταρα μπορεί να προέρχονται από το περιφερικό αίμα, των μυελό των οστών ή άλλες πηγές. Τα βλαστικά κύτταρα είναι ικανά να διαφοροποιούνται κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες in vitro ή in vivo σε κύτταρα των ιστών του οργανισμού.

Αυτή η μέθοδος διαφοροποίησης των μονοκυττάρων είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.

Παραγωγή ινσουλίνης από καλλιέργειες μονοκυττάρων

Τα μονοκύτταρα ήταν ικανά να παράγουν υψηλές ποσότητες ινσουλίνης ύστερα από επτά ημέρες καλλιέργειας. Η παραγωγή της ινσουλίνης αυξήθηκε ύστερα από δεκατέσσερις ημέρες καλλιέργειας. Όταν η συγκέντρωση του υπερκειμένου των καλλιεργειών αυξήθηκε από τα 100 mg/dl στα 250 mg/dl, τότε ένα τμήμα των καλλιεργειών αύξησε παράλληλα την παραγωγή ινσουλίνης. Σταδιακά, τα κύτταρα απόκτησαν υποδοχείς που αντιστοιχούν σε πιο ώριμα και πιο άωρα κύτταρα. Η μορφολογία των κυττάρων έμοιαζε με τη μορφολογία των μεσεγχυματικών κυττάρων. Τα κύτταρα ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους με ψευδοπόδια και αποφύσεις.

Παραγωγή πολυδύναμων κυττάρων από καλλιέργειες μονοκυττάρων

Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι τα μονοκύτταρα μαζί με τη βοήθεια των λεμφοκυττάρων μπορούν να αποκτήσουν άωρους δείκτες στην επιφάνειά τους, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν και τους αρχικούς δείκτες που προσδιορίζουν την ταυτότητά τους.

Προκύπτει ότι τα μονοκύτταρα είναι ικανά να μετατραπούν σε κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη σε ικανοποιητικό βαθμό.

Είναι ικανά να παράγουν ινσουλίνη πιθανότατα όχι επειδή μετατράπηκαν σε β κύτταρα αλλά διότι μετατράπηκαν σε πιο άωρα κύτταρα, τα οποία πλέον έχουν “ξεκλειδωμένα” γονίδια από διάφορους ιστούς του σώματος.

Δεν είναι απαραίτητο να προστεθούν εξωγενώς αυξητικοί παράγοντες για να προκαλέσουν την αποδιαφοροποίηση των μονοκυττάρων. Και μόνο το περιβάλλον του τρυβλίου σε συνδυασμό με τα λεμφοκύτταρα που περιλαμβάνονται είναι ικανά να προκαλέσουν αυτή την αλλαγή.

Εφαρμογές των πολυδύναμων κυττάρων

Τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να αποκολληθούν από το καλλιεργητικό τρυβλίο και να τοποθετηθούν σε μία σύριγγα. Στοχευμένα με απεικονιστικό έλεγχο (υπέρηχο ή αξονικό τομογράφο) μπορεί να γίνει έγχυση των κυττάρων in vivo στον ιστό που θέλουμε να αναπληρώσουμε. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χορήγηση των κυττάρων στην αιματική ή λεμφική κυκλοφορία. Σε βλάβες του δέρματος μπορεί να γίνει τοποθέτηση των κυττάρων πάνω στις βλάβες.

Μελλοντικές εφαρμογές

Τα βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από τα μονοκύτταρα είναι ικανά να διαφοροποιούνται κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες in vitro ή in vivo σε κύτταρα των ιστών του οργανισμού. Η επόμενη θεραπευτική πρόκληση αντιστοιχεί στην χορήγηση   ινσουλινο-παραγωγών κυττάρων που έχουν γλυκοζο-εξαρτώμενη έκκριση ινσουλίνης σε ανθρώπους in vivo. Επίσης μεγάλη πρόκληση είναι η δημιουργία νευρικών κυττάρων in vitro και  η χορήγησή τους in vivo. Γενικότερα, το επόμενο βήμα αποτελεί η μεταμόσχευση των βλαστικών κυττάρων μονοκυτταρικής προέλευσης στον οργανισμό με σκοπό την ανάπλαση των ιστών και την παραγωγή επιθυμητών πρωτεϊνών in vivo. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει αιτιολογική και αποτελεσματική θεραπεία πολλών ασθενειών.

Καλύτερη υγεία για όλους

Για να κλείσετε το ραντεβού σας μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην τηλεγραμματεία 2311 25 17 48

ή να στείλετε το αίτημα για ραντεβού μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας

12 + 3 =

Φροντίζουμε για την καλύτερη υγεία και την ευεξία σας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00 ΜΕ 21:00,

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2311 25 17 48

info@patholog.gr

Γρηγορίου Λαμπράκη 218, ΤΚ 55534, Θεσσαλονίκη