Συνήθης εκδήλωση των πνευμονοπαθειών είναι ο βρογχόσπασμος, δηλαδή η μείωση της διαμέτρου των αεραγωγών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε βρογχίτιδα οξεία ή χρόνια και σε άσθμα. Κάθε πάθηση έχει διαφορετική εξέλιξη και διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση των νόσων με την εξέταση στο ιατρείο. Ο επισκέπτης του ιατρείου συνήθως παραπονείται για βήχα. Αρχικά γίνεται η κλινική εξέταση με τα ακουστικά και στη συνέχεια γίνεται η σπιρομέτρηση, η οποία συμβάλλει στη διάγνωση. Επίσης στο ιατρείο υπάρχει νεφελοποιητής για να γίνει άμεση θεραπεία και αναστροφή του βρογχόσπασμου.

Πνευμονοπάθειες συνυπάρχουν συχνά με άλλα χρόνια νοσήματα. Η καθημερινή τριβή με αυτές τις παθήσεις μου δίνει την εμπειρία να χειριστώ με επιτυχία τις αναπνευστικές παθήσεις.

Αποστολή μας είναι η παροχή επαγγελματικών και ειλικρινών υπηρεσιών υγείας

Η ειλικρίνεια, η ευγένεια και ο σεβασμός μπορούν να οικοδομήσουν το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και εξεταζόμενου. Με αυτό τον τρόπο το θεραπευτικό σχέδιο έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας.

Φροντίζουμε για την καλύτερη υγεία και την ευεξία σας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00 ΜΕ 21:00,

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2311 25 17 48

info@patholog.gr

Γρηγορίου Λαμπράκη 218, ΤΚ 55534, Θεσσαλονίκη